22 ноември
2011
Tverrfjellhytta
Този уникален павилион, ако позволите, е към/на Центъра за диви северни елени, намиращ се в красивия Hjerkinn, Norway. Целта е да поседнете с надежда да зърнете последната и единствена попупалация от диви северни елени. Дело на Snøhetta Oslo AS.