За всички дами, поразени внезапно от мисълта, че трябва да покорят истински връх, прекопаят лозето или помогнат на дядя да вдигне втория етаж на вилата в Долна Бела речка, без да изневеряват на стила си. Да скачат от джоба с $330.00 и са те.