19 март
2010
Звездни усмивки – преди и сега
Публиката явно не търпи крив зъб :)