4 септември
2012
0-100
От 0 до 100 години за 150 секунди :) Много идейно.