8 декември
2011
3.2 милиона точки
На Miguel Endara е прекарал 210 часа в точкуване по този потрет.