31 август
2011
Ба, ба, ба…
Свидетели сте на т.н. ефект на McGurk. Значи, звукът в примера е ВИНАГИ “ба, ба, ба” (със “Б”), но когато гледате устата му, че произнася “фа, фа, фа”, вие чувате “фа”, но всъщност пак е “ба”. Живеем си в една заблуда, ей :)