5 март
2010
Corvus corax
Гарваните не са общителни. По-често се виждат по двойки, но макар и рядко се събират и на ята. Притеснително интелигентни същества! Тук си прави кукичка, за да измъкне червея. Тук са се научили да чупят орехите, използвайки автомобилите. Тъй като първоначално просто са го хвърляли на пътя, после е било трудно да събират ядките поради трафика. Затова са се изхитрили да ги хвърлят на пешеходната алея, та като светне зелено да идат да си приберат храната :)