3 март
2011
Едно дете и една реч
Severn Cullis-Suzuki е на 12 г., когато изнася покъртителната си реч на Earth Summit в Rio de Janeiro в далечната 1992 г. Днес, 19 години по-късно, сякаш никой не я е чул.