21 февруари
2010
Георги Георгиев и неговата Варна
Един скулптор без математически познания, без компютри, лаборатории и аеродинамични тунели, сам самичък да създава най-съвършените превозни средства? Уместен повод за народна гордост. Из Иван Радев / Линк