8 ноември
2012
Хоа!
Много интересно. С една дума, иде реч за ефект в снимането, наречен “Slit-scan photography“, от който снимките излизат идеално деформирани. Чичо ви Инженер ще поясни, вероятно, по-подробно.