5 март
2012
Историята на суши
25% от улова се изхвърля, защото не е транспортиран като хората. Купувайте риба само от Черноморието.