21 април
2011
Куче и одеяло
Наистина целта му бе да се завие. Просто, зави се и миряса. :)