17 август
2011
Магията на лъжата
Marco Tempest представя лъжата с 3 iPod-a по твърде интересен начин.