20 септември
2010
Една отлична реклама. Отличнен 6. :-)