17 декември
2010
Миоелектрична музика
Хахах! Това като първо. Второ, браво. Това е Даито Манабе, който е окачил своя приятел, Масаки Теруока, с жици и му пуска точец, стимулирайки фациалните му мускули според ритъма. Представям ви Body Drum Kit.