15 април
2011
Мис Белене, 1990
Един от първите “Мис нещо си” след 89-та, ако не и първия. Хах, лепнах му етикет “история”.