13 януари
2014
МКС тур
Прическата й е 1:1 като на г-жа Bullock.