15 април
2010
Много й е набрала
Бива ли па толко да си ядосан на нещо свое.