3 август
2012
Това е д-р William Bell – моят нов идол.