27 декември
2010
Най-добрите издънки за 2010
И за да спазим новогодишното клише, нека изгледаме тази смешна поредица от издънки за 2010.