14 септември
2010
Правилното приготвяне на багаж
Вече всеки път преди да си стягам багажа, ще се сещам за този човек.