9 септември
2012
Пурата сбира
Едно от МНОГО малкото истински неща, които ми останаха.