20 март
2013
Разпределение на богатството в САЩ
Предполагам, че картината в други държави е подобна.