grandoman_bbc_main Стивън Фри солидно се забавлява, когато папагал от изчезващия вид Какапо, прави почти успешен опит да се чифтоса със зоолога Марк. Из сериите на BBC “Last Chance to See”.