BOX1824 е бразилска изследователската компания, специализирана в поведенчески науки и потребителски тенденции.