6 декември
2010
Японски бардак
Ахах има си и метро, както си му е редът. Японските фетиши са безкрайни.