22 септември
2010
Честит Ден на независимостта на България
На 22 септември (5-ти октомври по новому), през 1908 г., България е провъзгласена като независима! Честито на всички Българи. Остава ни да се грижим добре за този статут. На заплахите с война от страна на Османската империя, България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за мирно уреждане. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен (от София и от Виена), а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се насочват към дипломатическо признаване на българската независимост. С помощта на Русия е постигнато споразумение по възникналите тежки финансови проблеми. – Русия опрощава на Турция военните ѝ задължения, останали още от войната от 1877–1878 г., – Турция се отказва от всякакви финансови претенции към България, – България се задължава да изплати на Русия в срок от 75 г. 82 млн. франка.