22 септември
2010
Името му е Mitch Dobrowner и гони вятъра от малък. Добре го хваща.