29 декември
2012
3D пастел
Авторът на тези смутителни чуднотии, Kurt Wenner, е и автор на самия стил.