29 декември
2012
Тиксовани
Ето така се чувствам след тежък пиянски маскарлък. Оригинална идея на Wes Naman.