22 декември
2010
Анатомия на техниката
Датчанинът Mads Peitersen нарича себе си “мултимедиен художник”. Много добра идея и изпълнение.