29 август
2011
Подреждането като изкуство
Ursus Wehrli, швейцарец (където е много подредено), е изкарал доста интересен проект. Подреденото е странен феномен, присъщ сякаш само на хората.