29 август
2011
Целувката
При френската целувка се разменя слюнка и около 250 вида различни бактерии, а в нея участват не по малко от 34 лицеви мускули. По-сухо едва ли е възможо да се представи работата на Andy Barter.