5 май
2014
Изрезки II
Изрезки II (4)
Втора порция от гениалното творчество на г-н Ojala.
Изрезки II (1)Изрезки II (2)Изрезки II (3)Изрезки II (5)Изрезки II (6)Изрезки II (7)Изрезки II (8)Изрезки II (9)Изрезки II (10)Изрезки II (11)Изрезки II (12)
Първа част.