7 май
2014
Триизмерни фрактали
Триизмерни фрактали (1)
Този път по-красиви, манипулация на Silvia Cordedda.
Триизмерни фрактали (2) Триизмерни фрактали (3) Триизмерни фрактали (4) Триизмерни фрактали (5) Триизмерни фрактали (6) Триизмерни фрактали (7) Триизмерни фрактали (8) Триизмерни фрактали (9)