8 май
2013
Johnson Tsang
Johnson Tsang (1)
Ефектно дело на г-н Тсанг, керамика и стомана. Допълнена 02.01.2014.
Johnson Tsang (2) Johnson Tsang (3) Johnson Tsang (4) Johnson Tsang (5) Johnson Tsang (6) Johnson Tsang (7) Johnson Tsang (8) Johnson Tsang (9) Johnson Tsang (1) Johnson Tsang (2) Johnson Tsang (3)