10 май
2013
Слънчева корона
Слънчева корона (4)
Температурата е много висока (1-2 млн. °C), което позволява на частиците да преодолеят гравитационното поле на Слънцето и да породят слънчев вятър. Дело на Miloslav Druckmüller.
Слънчева корона (2) Слънчева корона (3) Слънчева корона (1)