8 ноември
2010
Където децата спят
Снимките са от книгата на James Mollison, чиято идея била хората да се замислят над неравнопоставеността.