8 ноември
2010
Paris vs New York
Оригинално! Дано да се превърне в поредица.