4 май
2012
Минималистична ретроспекция на Световната купа
Ахахах, 2006! Дело на André Fidusi.