7 август
2010
Nicola Verlato
“Не ме интересува реалността сама по себе си. Интересува ме начинът, по който я възприемаме и манипулираме, чрез модели и представяне”, казва чичо Никола.