26 януари
2012
Нов живот
Амбизиозният проект носи името “The Boneyard Project: Return Trip”. Ако сте близо до Tucson (AZ) можете да потърсите Pima Art and Space Museum.