2 март
2010
Оригинални прибори
Един вид – да отхапеш с отхапаното! :) Творение на Mark Reigelman, който имал някакви философски подбуди за направата им, но не ми се обяснява.