2 март
2010
Делфинови кръгчета
Делфини почват да ме съмняват нещо, че са просто бпзайници… Ето още една тема с делфини.