17 февруари
2012
Перцептуален маркер
Няма лъжа – няма измама. Автори са тия двамата агенти: Tim Noble и Sue Webster.