25 октомври
2011
Портрети наведнъж
Идейна реклама на Faber-Castell. Художникът е Chan Hwee Chong.