7 април
2010
Различен подход
Към рекламата на нещо толкова скучно, като батерии, кранове, сифони, мивки, казанчета, моноблокове…Продуктите на Kohler са късметлии да имат Mark Holthusen на своя страна.