6 април
2010
С краката напред
Из целия свят. Том Робинсън е пътешественик и фотограф, решил да поразчупи това клише с поредицата си “Първо краката”.