23 май
2016
Тънка черна линия
Mo Ganji e поредният ми внезапно-любим татуист.