23 май
2016
Тънка черна линия
Тънка черна линия (1)
Mo Ganji e поредният ми внезапно-любим татуист.
Тънка черна линия (2)Тънка черна линия (3)Тънка черна линия (4)Тънка черна линия (5)Тънка черна линия (6)Тънка черна линия (7)Тънка черна линия (8)Тънка черна линия (9)Тънка черна линия (10)Тънка черна линия (11)