23 май
2016
Изрезки III
Трета порция от гениалното творчество на г-н Ojala.
Първа и втора част.